Rody afrických cichlid z jezera Malawi (skupina Mbun) 6. částPodrobnější popis rodu Pseudotropheus, což jsou zástupci afrických cichlid ze skupiny Mbun. Tento rozsáhlý rod zahrnuje celkem 25 druhů. Některé druhy sem byly nedávno přesunuty z rodu Melanochromis, takže je v označeních poměrně zmatek. Opět se jedná o endemický rod jezera Malawi ve východní Africe. Druhým rodem je Tropheops, což jsou pěkně barevné rybky, které jsou ale výrazně agresivní. U obou těchto rodů je třeba počítat s agresivitou, teritoriálním chováním a přizpůsobit tomu nádrž.

12. Rod Pseudotropheus - pro zástupce této skupiny je vhodné akvárium s objemem alespoň 250 litrů s tím, že délka musí být minimálně 1 m. Důležitá je silná filtrace, ale to je zásadní u všech afrických cichlid. Teplota by se měla ideálně pohybovat v rozmezí 24 - 25 °C a pH 7,5 - 8,5. Osvětlení nesmí být příliš intenzivní, protože u těchto ryb může vyvolávat stres. Nicméně na druhou stranu intenzivní světlo způsobuje rychlejší růst řas, které tyto ryby milují, takže je důležité najít nějaký kompromis mezi oběma extrémy. Tím se dostáváme ke krmení, které by mělo být přizpůsobeno tomu, že většina těchto ryb jsou všežravci.Samci jsou dominantní a stejně jako u valné většiny afrických cichlid je dobré mít v akváriu jednoho samce a 3 - 5 samic. Tento rod patří i mezi africkými tlamovci k těm agresivnějším a proto je nutné chovat v nádrži více jedinců tak, aby se agrese rozložila. Dostatek úkrytů je v případě těchto ryb zásadní.

V následujícím výčtu si ukážeme jen některé známější druhy.

A. Pseudotropheus crabro - v jezeře se vyskytují především kolem jeskyní a velkých balvanů. Jsou specializováni na ožírání parazitů z větších ryb, ale v akváriu nepohrdnou žádným krmením. Jde o větší agresivní ryby, takže se musí chovat v akváriu s podobně velkými a stejně agresivními druhy.


Tlamovec Pseudotropheus crabro

B. Pseudotropheus demasoni - menší ryby, které jsou ale na svou velikost vysoce agresivní. Důležitý je dostatek úkrytů. Jedná se o všežravce, který nepohrdne mixem mražené, sušené a živé potravy. Důležité je do jídelníčku zařadit i řasy a zeleninu.


Tlamovec Pseudotropheus demasoni


Rozšíření Tlamovce Pseudotropheus demasoni

C. Pseudotropheus elongatus - menší čilé středně agresivní ryby. Důležitý je dostatek úkrytů. Hlavní složkou stravy by měly být řasy a je možno dokrmovat zeleninou. Nekrmte živou potravou a obecně tím, co má vysoký obsah bílkovin.


Tlamovec Pseudotropheus elongatus

D. Pseudotropheus elegans - klidné neagresivní rybky, které se snadnou třou a jsou vhodné pro začínající akvaristy. V přírodě se živí ožíráním řas z kamenů, takže bychom tomu měli přizpůsobit i jejich jídelníček v akváriu. Masitou stravou krmíme jen výjimečně.


Tlamovec Pseudotropheus elegans


Rozšíření Tlamovce Pseudotropheus elegans

E. Pseudotropheus flavus - agresivní ryba, která není vhodná pro začátečníky. Důležitý je dostatek úkrytů a větší množství jedinců v akváriu, aby se agrese rozložila. Hlavní část jídelníčku by měla tvořit rostlinná strava, především řasy.


Tlamovec Pseudotropheus flavus


Rozšíření Tlamovce Pseudotropheus flavus

F. Pseudotropheus saulosi - rybka, která je poměrně nenáročná a dá se doporučit začátečníkům. Samci jsou modře zbarvení a samice žlutě. Je lepší je chovat s druhy stejné velikosti. Jedná se o středně agresivní druh, který potřebuje dostatek úkrytů. Jde o všežravce, takže by se nemělo zapomínat na rostlinnou část jídelníčku.


Tlamovec Pseudotropheus saulosi


Rozšíření Tlamovce Pseudotropheus saulosi

G. Pseudotropheus socolofi - je agresivní druh, který je snadný k odchovu, ale nesmí být chován s menšími klidnými druhy. Jedná se o všežravce, který nepohrdne mixem mražené, sušené a živé potravy. Důležité je do jídelníčku zařadit i řasy a zeleninu.


Tlamovec Pseudotropheus socolofi

H. Pseudotropheus sp. "kingsizei lupingu" - menší středně agresivní rybka. Odchov je obtížnější než u ostatních tlamovců, ale jinak se jedná o nenáročnou rybu. Důležitý je dostatek úkrytů. Hlavní část potravy by měla tvořit rostlinná složka.


Tlamovec Pseudotropheus sp. "kingsizei lupingu"


Rozšíření Tlamovce Pseudotropheus sp. "kingsizei lupingu"

I. Pseudotropheus sp. "polit" - Jde o velmi agresivní rybu, která je vhodná pro pokročilé akvaristy. Důležitý je dostatečný počet úkrytů. Jedná se o všežravce, který nepohrdne mixem mražené, sušené a živé potravy. Důležité je do jídelníčku zařadit i řasy a zeleninu (hlavní složka potravy).


Tlamovec Pseudotropheus sp. "polit" samec


Tlamovec Pseudotropheus sp. "polit" samice


Rozšíření Tlamovce Pseudotropheus sp. "polit"

J. Pseudotropheus sp. "elongatus jewelspot" - Poměrně agresivní druh, který se nehodí pro začínající akvaristy. Důležitý je dostatečný počet úkrytů. Jedná se o všežravce, který nepohrdne mixem mražené, sušené a živé potravy. Důležité je do jídelníčku zařadit i řasy a zeleninu, což by měla být hlavní složka stravy.


Tlamovec Pseudotropheus sp. "elongatus jewelspot"


Rozšíření Tlamovce Pseudotropheus sp. "elongatus jewelspot"

K. Pseudotropheus sp. "elongatus Chewere" - Spíše méně agresivní druh, který se hodí i pro méně zkušené akvarity. Samci nebývají vůči samicím přehnaně agresivní. Spíše jde o teritoriální chování vůči ostatním druhům, takže je nutný dostatečný počet úkrytů. Jedná se o všežravce, který nepohrdne mixem mražené, sušené a živé potravy. Důležité je do jídelníčku zařadit i řasy a zeleninu.


Tlamovec Pseudotropheus sp. "elongatus Chewere" samec


Tlamovec Pseudotropheus sp. "elongatus Chewere" samice


Rozšíření Tlamovce Pseudotropheus sp. "elongatus Chewere"

L. Pseudotropheus sp. "red-top ndumbi" - opět jde o poměrně agresivní druh, který by měl být chován v nádrži se stejně velkými a stejně agresivními druhy. Jde o všežravce, který nepohrdne mixem mražené, sušené a živé potravy (většinu potravy by ale měla tvořit rostlinná složka).


Tlamovec Pseudotropheus sp. "red-top ndumbi"


Rozšíření Tlamovce Pseudotropheus sp. "red-top ndumbi"

M. Pseudotropheus perspicax - V přírodě se jeví jako klidnější druh, ale z pozorování v zajetí vykazuje teritoriální a agresivní chování. Je důležitý dostatečný počet úkrytů. Je to všežravec, ale valnou většinu stravy by měla tvořit rostlinná složka.


Tlamovec Pseudotropheus perspicax samec


Tlamovec Pseudotropheus perspicax samice

13. Rod Tropheops - pro zástupce této skupiny je vhodné akvárium s objemem alespoň 250 litrů s tím, že délka musí být minimálně 1 m. Důležitá je silná filtrace, ale to je zásadní u všech afrických cichlid. Teplota by se měla ideálně pohybovat v rozmezí 24 - 25 °C a pH 7,5 - 8,5. Osvětlení nesmí být příliš intenzivní, protože u těchto ryb může vyvolávat stres. Nicméně na druhou stranu intenzivní světlo způsobuje rychlejší růst řas, které tyto ryby milují, takže je důležité najít nějaký kompromis mezi oběma extrémy. Tím se dostáváme ke krmení, které by mělo být přizpůsobeno tomu, že většina těchto ryb jsou všežravci, ale valnou většinu by měla tvořit rostlinná složka. Samci jsou dominantní a stejně jako u většiny afrických cichlid je dobré mít v akváriu jednoho samce a 3 - 5 samic. Dostatek úkrytů je v případě těchto ryb zásadní.

V následujícím výčtu si ukážeme jen některé známější druhy.

A. Tropheops tropheops "Chilumba" - Druh pro zkušenější akvaristy. Ve špatně zařízené nádrži s neagresivními druhy jsou samci velmi agresivní a menší rybky většinou nepřežijí.


Tlamovec Tropheops tropheops "Chilumba" samec


Tlamovec Tropheops tropheops "Chilumba" samice

B. Tropheops tropheops "yellow chin" - agresivní ryba, která není vhodná pro začátečníky. Důležitý je dostatek úkrytů a větší množství jedinců v akváriu, aby se agrese rozložila. Hlavní část jídelníčku by měla tvořit rostlinná strava, především řasy.


Tlamovec Tropheops tropheops "yellow chin" samec


Tlamovec Tropheops tropheops "yellow chin" samice

C. Tropheops tropheops "Makokola" - agresivní ryba, která není vhodná pro začátečníky. Důležitý je dostatek úkrytů a větší množství jedinců v akváriu, aby se agrese rozložila. Hlavní část jídelníčku by měla tvořit rostlinná strava, především řasy.


Tlamovec Tropheops tropheops "Makokola" samec


Tlamovec Tropheops tropheops "Makokola" samice

Toto byla závěrečná část o zástupcích skupiny Mbunas v jezeře Malawi. Ukázali jsme si více než 50 druhů, které si do vašeho akvária můžete pořídit. Tento výpis měl za úkol spíše jen naznačit, z čeho si lze vybírat, na co si dát pozor a co od těchto ryb očekávat. V budoucnu se tu určitě objeví nějaké podrobnější články zaměřené na konkrétní druhy, ale v tomto výčtu to nebylo účelem. Dále bych rád upozornil na to, že jména druhů se mění každou chvíli, jednotlivé druhy se přejmenovávají, slučují, rozdělují, uznávají, neuznávají a přesouvají z jednoho rodu do druhého, takže je na internetu můžete najít pod jiným jménem nebo dokonce v jiném rodu, proto se nelekejte, když některá jména neodpovídají něčemu, co jste našli někde jinde.

Odkazy na další články:

Rody afrických cichlid z jezera Malawi (skupina Mbun) 1. část

Rody afrických cichlid z jezera Malawi (skupina Mbun) 2. část

Rody afrických cichlid z jezera Malawi (skupina Mbun) 3. část

Rody afrických cichlid z jezera Malawi (skupina Mbun) 4. část

Rody afrických cichlid z jezera Malawi (skupina Mbun) 5. část

Videa se známějšími druhy afrických tlamovců

Videa s africkými tlamovci 2.část

Akvárium pro chov afrických mbun

Cichlidy z jezera Malawi

Skupina Mbun z jezera Malawi

Skupina Astatotilapia z jezera Malawi

Skupina Haplochromis z jezera Malawi

Zdroje infomací a fotek: http://en.wikipedia.org/, http://fish.mongabay.com/, http://animal-world.com/,http://fish.mongabay.com/mbuna.htm, http://www.malawicichlidhomepage.com/aquarium/fish_list.html, http://www.bigskycichlids.com/, http://laquacavederemou.free.fr/, http://www.bigskycichlids.com/


<Starší | tento článek | Novější>

Napsáno: 24. 6. 2015, 17:38 | Kategorie: O rybách | Napsal: admin | Vytiskni stránku


Komentáře návštěvníků: 0

Zatím žádný příspěvek, tak začněte VyPřidávat komentáře smí jen přihlášení uživatelé!