Vzduchování a pohyb vody v akváriuPokud máte v nádrži dostatečně prokysličenou a správně proudící vodu, je to dokonalý základ k prosperujícímu akváriu. Myslím, že pohyb vody je jedním z nejopomíjenějších aspektů prosperujícího akvária. Pokud jste nad touto problematikou nikdy neuvažovali, můžete se divit, co mám vlastně na mysli. V tomto článku si vysvětlíme důležitost pohybu vody v akváriu a pak si ukážeme způsoby, jak přirozeného proudění dosáhnout.

Pohyb vody má v přírodě několik důležitých funkcí. V první řadě brání tvoření tepelných vrstev. Plavali jste někdy v jezeře? Všimli jste si, o kolik je voda pár decimetrů pod hladinou studenější? To je způsobeno tím, že teplá voda má tendenci stoupat a studená naopak klesat. Prouděním dosáhnete "mixování" vody, takže se v akváriu nebudou tvořit studenější a teplejší vrstvy.

V druhé řadě vytváří pohyb vody proud. Všimli jste si někdy toho, jak jsou některé ryby (především z řek) schopny plavat několik hodin proti proudu? Je to jejich přirozenost, tak proč jim to v akváriu nedopřát.

Další výhodou pohybu vody je to, že brání vytváření proteinového povlaku na hladině. Tohoto jevu si můžete všimnout na rybnících nebo jezerech, kde je klidná hladina. S postupem času se vrstva může zvětšovat a tloustnout. V takovém případě výrazně negativně ovlivňuje výměnu plynů mezi vodní hladinou a okolním vzduchem.

Následující dvě funkce jsou asi nejdůležitější. Tím, že udržujete vodu v neustálém pohybu, zvětšujete plochu hladiny vody v nádrži. Dále se vrstva na kontaktu s okolním vzduchem neustále mění a díky tomu se dramaticky zvyšuje množství v jakém se může okolní kyslík rozpouštět ve vodě a naopak oxid uhličitý uvolňovat z vody. Plocha hladiny vody v nádrži je vždy limitní faktor v počtu ryb, který může být v akváriu chován. Tím že zvětšíte plochu hladiny zároveň zvyšujete počet ryb, který si můžete do nádrže pořídit.

Proudění také dodává kyslík bakteriím v substrátu, které rozkládají nebezpečné odpadní produkty (amoniak, dusitany ...) na látky, které mohou využívat rostliny (dusičnany ...). Většina škodlivých bakterií je anaerobní. To znamená, že se jim nejlépe daří v podmínkách s nízkým obsahem kyslíku. Tím že je ve vodě kyslíku díky pohybu vody více, tedy podporujete ryby a prospěšné bakterie a naopak potlačujete bakterie škodlivé. Teď si pojďme říct, jak zařídit proudění vody v akváriu:

Nejběžnějším přístupem je umisťování vzduchovacích kamenů. To je často děláno s důvěrou v to, že vzduchové bublinky se ve vodě rozpustí. Pravdou je, že vzduchové bublinky se do vody "rozpustí" jen v zanedbatelném množství. Hlavním cílem vzduchovacích kamenů je rozrušit klidnou hladinu vody a tím zvětšit plochu k interakci s okolním vzduchem. V menších nádržích je to dobrý postup, protože nemůžete vytvořit velký proud (nádrž by byla jako mixér), ale u větších nádrží je potřeba jiný přístup.

Další metodou je využití filtrů. Ať jde o jakýkoliv typ, tak jedním koncem se voda do filtru musí nasávat a druhou stranou zase vypouštět zpět. Tímto pohybem vzniká stále proudění. Filtry slouží v první řadě k čištění vody, takže pohyb vody je spíše vedlejší jev.


Půdní filtr vytváří v nádrži proudění

Někdo si myslí, že vzduchovací kámen a filtr zajistí proudění více než dostatečné, ale já bych rád poukázal na pár problematických aspektů. V první řadě si je třeba uvědomit, že pokud vháníte vodu z filtru do akvária u hladiny, tak tím dosáhnete toho, že zvýšíte plochu interakce mezi vzduchem a vodou a zamezíte tvorbě povlaku. Na druhou stranu tím z velké části ztratíte "sílu toku", která se přenáší do vzduchu, takže pohyb vody ve spodnějších patrech nádrže je menší (vzniká silný pohyb u hladiny a slabý pohyb u dna). Výrazně se tedy zmenšuje schopnost promíchávat vodu a vytvářet proud v celé nádrži. Pokud vháníte vodu z filtru do akvária někde uprostřed vodního sloupce, tak se výhody obrací (silnější proudění v celé nádrži, lepší mixace vody x menší čeření hladiny, menší prokysličení, tvorba povlaku ...). Druhým problémem je vytváření "slepých" míst. Určitě znáte jev, kdy se kal usazuje na místech, kam se proud nedostane, což je nedostatkem stejnosměrného konstantního proudění, které filtry vytvářejí.


Filtr vytváří proudění, ale také slepá místa, kde je pohyb vody minimální

Těchto nedostatků se lze zbavit zakoupením speciálních zařízení, které slouží primárně k tvorbě proudu (princip je stejný jako u filtru, akorát že vodu nefiltrují, ale zaměřují se na to, jak ji efektivně vhánět zpět do nádrže). Většinou mají zabudován časový spínač, který s ústím hadice v časovém intervalu pohybuje, takže proudění není konstantní. Variant těchto přístrojů je spousta a každá má svá pro a proti. (zkuste si pro lepší představu vyhledat třeba "Rio Duckbill Rotator".

Nikdo vám nemůže říct, že tohle nebo tamto je ten správný postup a jak přesně by to mělo vypadat. Spíš je třeba si uvědomit k čemu že je proud v akváriu dobrý (mixace vody, proud pro ryby a rostliny, zábrana povlaku na hladině, zvětšení plochy hladiny a zvýšení prokysličení) a to, že všechny tyto aspekty jen těžko pokryjeme jedním vzduchovacím kamenem nebo filtrem. Spíše by se mělo jednat o rozumnou kombinaci.

Na internetu jsem našel pár rad a zkušeností. Takže bych vám rád ukázal kombinaci, která se hodí pro velká akvária (populární je třeba u akvárií s africkými cichlidami).

V první řadě se zaměřme na vodní hladinu, kdy chceme, aby se pohybovala. K tomuto účelu můžeme použít filtr. Místo toho, abychom umístili vypouštěcí trubici do akvária ji můžeme připevnit nad akvárium. Na konci trubice nebude žádný otvor. Místo toho uděláme po straně trubky díry a voda jimi bude téct do akvária, čímž simulujeme déšť.


Nápad jak v akváriu simulovat déšť a tím rozrušit klidnou hladinu

Další, co je nutno vyřešit je proud v akváriu. Buď můžeme použít zařízení, která jsou k tomu určena a nebo máme v akváriu 2. filtr a ten použijeme k vytvoření proudu. Pokud máme v akváriu jen 1 filtr a nechceme kupovat zařízení k tvorbě proudu vody, tak k čeření hladiny můžeme použít vzduchovací kameny a filtr k tvorbě proudění.

Největší problém ale zůstává nevyřešen. Tvorba "slepých míst" je poměrně velká otázka, která se řeší jen obtížně. Pokud máte k dispozici přístroj, který tvoří měnící se proud, tak se "slepá" místa zmenšují, ale v akváriu zůstávají (typicky spodní rohy, místa kolem stěn, těsně nad substrátem atd...). Na internetu jsem našel poměrně zajímavé řešení, které navíc odstraňuje i nedostatek proudění nad substrátem. Je potřeba trocha šikovnosti a fantazie, ale zase se nejedná o nic extra těžkého. Stačí vodotěsný motorek, který dokáže sát a vypouštět vodu. S touto konstrukcí je třeba počítat před založením akvária, ale s trochou úprav a kamufláže by se dala použít i v zařízeném akváriu. Ke konstrukci potřebujeme vodotěsný motorek, pár umělých trubic a molitanovou náplň filtru, aby nedocházelo k nasávání mechanických nečistot. Celý systém funguje tak, že do spodního rohu nádrže umístíme motorek s nasávací trubicí, z druhé strany jsou trubice vypouštěcí, které jsou vedeny pod substrátem a ústí v místech, kde je nedostatečné proudění vody. Tímto získáme čisté akvarijní dno bez míst, kde by se mohly usazovat nečistoty a zároveň vytváříme proudění těsně nad substrátem, čímž dodáváme potřebný kyslík bakteriím v něm. Tento systém se hodí do větších akvárií, nemá smysl ho zabudovávat do 50 litrové nádrže, kde by se vytvářelo šílené proudění na všechny strany. Dejte si pozor, abyste nepřehnali sílu proudu (jsme těsně nad substrátem, takže všeho s rozumem). Dále bych rád řekl, tyto ústí by měly vytvářet proud ve směru k sací hadici filtru a ne opačně. Představte si to tak, že sání i výpusť filtru jsou přidělány na pravé straně akvária. Výpusť by tedy vytváří proud "zprava doleva" a naopak sání u dna vytváří proud "zleva doprava". Naše vytvořená ústí při dně by tedy měly v tomto případě směřovat zleva doprava a tím zesilovat spodní proud vytvořený sáním (neříkám, že někde nemohou být vytvořeny protiproudy nebo třeba v případě, kdy je ústí v rohu akvária hnát vodu směrem do skla od kterého se bude odrážet). Možností je mnoho a nedají se tu všechny popsat. Stačí se zeptat nebo poradit.


Výpustě se většinou umisťují za dekoraci a do rohů, kde je nedostatek proudění


Takhle vypadá rozvod trubicemi pod substrátem

Doufám, že jsem vám v tomto článku ukázal, že kvalitní proudění je v akváriu velmi důležité. Pokud ho dosáhnete, vyhnete se řadě problémů, které vůbec nebudete muset řešit. Otázka typu "Vzduchuješ v akváriu?" je špatně položena a vy teď víte, proč to tak je a hlavně jak dosáhnout toho, aby ve vodě bylo kyslíku dostatek ba co víc, jak ho dostat k bakteriím v substrátu a jak ho roznést po celé nádrži. To všechno se skrývá pod termínem "PROUDĚNÍ".

Shrnutí:

K čemu je proudění dobré

a) mixace vody (netvoří se tepelné vrstvy)

b) proud je pro ryby a rostliny přirozený

c) brání tvorbě biologického povlaku a případně řas na vodní hladině

d) zvětšení plochy hladiny (větší prostor k výměně látek mezi vzduchem a vodou)

e) zvýšení prokysličení

Jak vyvolat proudění:

a) vzduchovací kameny

b) sekundárním jevem všech filtrů je tvorba proudění (sání a vypouštění vody)

c) speciální zařízení k tvorbě proudění

d) doma vyrobená zařízení (stačí jen motorek, který saje a vypouští vodu)

Odkazy na další články:

Snížení agrese v akváriu s africkými cichlidami

Filtrace pro africké cichlidy

Akvárium pro chov afrických mbun

Cichlidy z jezera Malawi

Skupina Mbun z jezera Malawi

Zdroje infomací a fotek: http://en.wikipedia.org/, http://fish.mongabay.com/, http://animal-world.com/,http://fish.mongabay.com/mbuna.htm, http://www.malawicichlidhomepage.com/, http://laquacavederemou.free.fr/, http://www.bigskycichlids.com/, http://www.cichlid-forum.com/

Jak vytváříte v akváriu proud?
Ten, který je vytvořen z filtru
zacatekstredkonec 686 (42%)
Filtr a vzduchovací kamen
zacatekstredkonec 325 (20%)
Mám koupeno zařízení k tomu určené
zacatekstredkonec 303 (19%)
Zařízení vlastní výroby
zacatekstredkonec 317 (19%)
Počet hlasujících: 1631


<Starší | tento článek | Novější>

Napsáno: 30. 6. 2015, 14:53 | Kategorie: Technika | Napsal: admin | Vytiskni stránku


Komentáře návštěvníků: 0

Zatím žádný příspěvek, tak začněte VyPřidávat komentáře smí jen přihlášení uživatelé!